Rzecznik Ubezpieczonych

Wyszukiwarka:

Wczytuję

Rzecznik ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych dba o Państwa prawa i reprezentuje Państwa interesy wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych. Mam nadzieję, że znajdą Państwo tutaj przydatne dla siebie informacje. W każdej sytuacji, która wymaga interwencji mogą się Państwo zwrócić o pomoc do Rzecznika Ubezpieczonych lub jego ekspertów.

Aleksandra Wiktorow
Rzecznik Ubezpieczonych

Zmiany w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) - dodano: 11.03.2014

Z dniem 1 lutego 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Zgodnie z nowymi przepisami nastąpiło przekazanie części środków z otwartego funduszu emerytalnego na subkonto ubezpieczonych w otwartym funduszu emerytalnym.

czytaj cały artykuł    |    starsze artykuły

Wypowiedzenie umowy OC - dodano: 02.01.2008

Pomimo obserwowanych w ostatnich latach pozytywnych działań ze strony organów ścigania oraz coraz liczniejszych i sprawniejszych rozwiązań technicznych z zakresu zabezpieczeń antykradzieżowych pojazdów mechanicznych, negatywne zjawisko ich kradzieży nadal dotyka szeregu osób stanowiąc dla nich wyjątkowo dotkliwą stratę.

czytaj cały artykuł    |    starsze artykuły

Na co zwrócić uwagę przy zakupie pojazdu na rynku wtórnym, by uniknąć kłopotów związanych z ubezpieczeniem OC - dodano: 19.01.2014

W przypadku przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu (a więc na skutek sprzedaży, darowizny, zamiany, dziedziczenia itp.), na nowego właściciela przechodzą prawa i obowiązki zbywcy pojazdu wynikające z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W aktualnym stanie prawnym umowa ubezpieczenia nie wygasa z tą chwilą, lecz trwa nadal i ulega rozwiązaniu dopiero z upływem okresu, na który została zawarta.

czytaj cały artykuł    |    starsze artykuły

Informacje prasowe z rynku

17.04.2014 - Ubezpieczenia majątkowe

PZU przejmie Link4 i Lietuvos draudimas

czytaj więcej17.04.2014 - Ubezpieczenia na życie

Przestępczość zorganizowana coraz większym problemem dla ubezpieczycieli

czytaj więcej17.04.2014 - Zabezpieczenie emerytalne

Zaledwie ok. jedna trzecia członków funduszy emerytalnych zamierza pozostać w OFE

czytaj więcej