Dyżury ekspertów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych (ubezpieczenia komunikacyjne; na życie; NNW; domów; mieszkań; turystyczne; kredytów; małych i średnich przedsiębiorstw; rolnych etc.) odbywa się pod nr telefonu 22 333 73 28, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00; łącznie 10 godzin dziennie.

Dyżur telefoniczny ekspertów w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających z indywidualnych kont emerytalnych odbywa się pod nr telefonu 22 333 73 26 lub 22 333 73 27, od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-15.00.

Eksperckie dyżury telefoniczne stanowią przyjazną, profesjonalną i bezpłatną formą pomocy dla osób pragnących pilnie uzyskać informację z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i zabezpieczenia emerytalnego. Taka forma kontaktu daje bowiem zainteresowanym osobom jednakowe możliwości szybkiego uzyskania informacji lub porady, zarówno o charakterze ogólnym, jak i szczegółowym, bez względu na miejsce zamieszkania.

Podczas rozmowy telefonicznej eksperci udzielają wskazówek, wyjaśnień i odpowiedzi na poruszane w rozmowie kwestie starając się w ten bezpośredni sposób rozwiązać bieżące problemy z jakimi zwracają się telefonujące osoby. Taka forma kontaktów jest pozytywnie oceniana przez konsumentów, którzy oczekują natychmiastowej, rzeczowej i bezpłatnej pomocy, a także ukierunkowania co do dalszych możliwości i sposobów samodzielnego prowadzenia sprawy. W ramach poradnictwa telefonicznego rozmówcy otrzymują bowiem szerszą informację prawno-ubezpieczeniową, stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w odniesieniu do najczęściej pojawiających się problemów, wytyczne co do dalszego prowadzenia sprawy, a także przykładowe orzeczenia sądów, a zwłaszcza Sądu Najwyższego. Informacje te mogą okazać się dla konsumenta bardzo pomocne w samodzielnym prowadzeniu i załatwieniu sprawy.

Ponadto w trakcie przeprowadzanych rozmów telefonicznych dyżurujący eksperci często wskazują, gdzie na stronie internetowej Rzecznika (www.rzu.gov.pl) można odnaleźć potrzebne, profesjonalne i wyczerpujące informacje w zakresie interesujących konsumentów zagadnień. Dyżurujący eksperci informują również o możliwości złożenia pisemnej skargi/wniosku do Biura Rzecznika Ubezpieczonych z prośbą o zbadanie sprawy, a także przedstawiają zasady i tryb rozpatrywania wniesionej skargi. Eksperci wskazują również na możliwość złożenia zapytania w formie elektronicznej w zakresie wątpliwości interpretacyjnych powstających na tle stosowania prawa ubezpieczeniowego i zabezpieczenia emerytalnego oraz krótkich zapytań związanych z powyższą problematyką. Zwracamy jednak uwagę, iż tą drogą nie należy składać skarg i próśb o interwencję – należy je przekazywać tradycyjną pocztą, za wyjątkiem e-maili z podpisem elektronicznym.

Napływające drogą telefoniczną sygnały od konsumentów są również bogatym źródłem wiedzy o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeniowego, a także pozwalają na wczesne i szybkie reagowanie na dostrzeżone i sygnalizowane nieprawidłowości występujące po stronie ubezpieczycieli w trakcie procesu likwidacji szkody.

Wyjątkowe zainteresowanie bezpośrednią formą pomocy świadczoną przez ekspertów Biura Rzecznika Ubezpieczonych powoduje czasowe trudności w dodzwonieniu się pod wskazany numer telefonu. Przepraszając za to wyjaśniamy, iż telefoniczne kontakty z konsumentami usług ubezpieczeniowej za pośrednictwem jednej infolinii, mimo że nie spełniają oczekiwań wszystkich telefonujących osób są adekwatne do obecnych możliwości finansowych, organizacyjnych i kadrowych Urzędu.

Informując o mogących wystąpić trudnościach w uzyskaniu telefonicznej porady proponujemy korzystać również z innych form pomocy świadczonej przez Biuro tj. skierowania bezpośrednio pisemnej skargi lub zapytania drogą elektroniczną.

Więcej na temat zasad przyjmowania skarg - Zasady przyjmowania skarg i interwencji
Więcej na temat możliwości składania zapytań w formie elektronicznej - Zasady składania zapytań w formie elektronicznej

Ponadto wobec wątpliwości praktycznych w stosowaniu prawa pomocne jest również orzecznictwo sądowe, które znajdą Państwo w naszej Bazie Orzecznictwa.

W ramach postępowań reklamacyjnych z zakładami ubezpieczeń proponujemy również korzystać z bazy wzorów odwołań od stanowiska zakładu ubezpieczeń, wzorów wezwań do zapłaty odszkodowania kierowanych do ubezpieczycieli, a także w ramach przygotowywanych postępowań sądowych wzorów pozwów o zapłatę (stosowanych w postępowaniach zwykłych i uproszczonych), które znajdują się w naszej Bazie Wzorów Pism.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT